Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
 Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB
Knut Nilsson EL AB

Rotavdrag

Rotavdrag lämnas till ägaren/ägarna med 50% avdrag på arbetskostnaden på reparationer och om- eller tillbyggnad på bostads- och fritidshus som du äger.

Rotavdrag lämnas EJ på nybyggnation eller på hus som är nyare än 5 år.

Rotavdrag lämnas EJ på service och reparationer av maskiner och inventarier.

Läs gärna mer på Skatteverkets hemsida.

personale